TERMENI ŞI CONDIŢII DE UTILIZARE A SITE-ULUI www.topday.ro

1. DESCRIEREA SERVICIULUI. DEFINIŢII

Site-ul www.topday.ro se află în folosinţa SC REEA SRL înregistrată în Registrul Comerţului cu numărul de ordine J26/628/1998, CUI RO 10966500, care va fi denumită în regulamentul de mai jos firma proprietară a site-ului.

Utilizatorul este orice persoană care accesează site-ul sau care se înregistrează pe site, interesată de serviciile topday.ro şi care se obligă implicit să respecte prezentul regulament, fiind răspunzător de acţiunile sale pe site.

Serviciul este furnizarea către utilizator a accesului la site.

Acest site www.topday.ro asigură prezentarea evenimentelor organizate de S.C. REEA SRL în Târgu-Mureş, precum şi serviciile de înscriere a participanţilor la aceste evenimente şi achiziţionarea biletelor de participare. Aceste servicii sunt supuse termenilor şi condiţiilor de mai jos.

 

2. ÎNREGISTRAREA UTILIZATORULUI

În cazul în care un utilizator doreşte să se înscrie şi să achiziţioneze un bilet de participare la eveniment, înregistrarea este obligatorie. Utilizatorul se obligă:

1) să furnizeze date reale, exacte şi complete: nume, prenume, telefon, adresă de e-mail etc., aşa cum se solicită prin formularul de înregistrare al site-ului.

Administratorii site-ului îşi rezervă dreptul de a verifica autenticitatea datelor de înregistrare ale utilizatorilor referitoare la existenţa acestora, iar în cazul firmelor, numele firmei, sediul, codul unic de înregistrare, numărul de înmatriculare la Registrul Comerţului, precum şi starea actuală a societăţii, dacă aceasta este în funcţiune, este dizolvată sau radiată.

Prin acceptarea termenilor şi condiţiilor, utilizatorul îşi exprimă acordul pentru eventualele verificări ce vor fi efectuate de administratorii site-ului ca măsură de siguranţă pentru realitatea şi exactitatea datelor furnizate. În cazul în care se constată că informaţiile date de utilizator sunt inexacte sau neconforme celor furnizate de organele în drept, administratorii site-ului îşi rezervă dreptul de a refuza utilizatorului înscrierea şi participarea la eveniment.

 

3. OBLIGAŢIILE UTILIZATORULUI

Utilizatorii pot folosi site-ul pentru informare şi înscriere la eveniment. Utilizatorul garantează că toate informaţiile oferite firmei proprietare sunt actuale şi exacte.

Pentru participarea la eveniment, înscrierea pe site trebuie urmată de achitarea contravalorii biletului de participare prin ordin de plată în contul bancar al organizatorului, comunicat de către acesta sau online prin sistemul de plată euplatesc.ro.

Niciun utilizator al site-ului nu poate prelua conţinutul site-ului, nu poate interveni, modifica sau şterge conţinutul acestui site (textul, imaginile, logo-urile etc.). Orice încălcare a acestei reguli reprezintă o încălcare a drepturilor de autor, a drepturilor de marcă sau a oricăror alte drepturi de proprietate intelectuală. Nu este permisă copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, a materialelor existente efectuate în scopuri comerciale.

În cazul în care pe site sunt secţiuni în care utilizatorii pot insera comentarii şi îşi pot exprima opinii, răspunderea privind conţinutul acestora le revine în exclusivitate utilizatorilor care le-au scris. Firma proprietară îşi rezervă dreptul de a nu publica mesajele, comentariile şi opiniile pe care le consideră dăunătoare imaginii site-ului.

 

4. ANULAREA ÎNSCRIERII LA EVENIMENT

Pentru anularea înscrierii, utilizatorul va transmite firmei proprietare o cerere scrisă transmisă prin poştă sau fax. În cazul în care anularea se comunică cu 30 zile înainte de eveniment, sumele plătite vor fi returnate în proporţie de 70%, reţinându-se o cotă de 30% din suma totală, reprezentând cheltuieli administrative. În cazul în care anularea se comunică cu mai puţin de 30 zile până la eveniment, sumele plătite nu vor fi returnate.

 

5. CONFIDENŢIALITATEA INFORMAŢIILOR

Firma proprietară a site-ului se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale cu respectarea Legii 677/2001, aşa cum a fost modificată. Persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au conform Legii 677/2001 următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art. 14) şi dreptul de opoziţie (art. 15). Înregistrarea pe Site presupune luarea la cunoştinţă a drepturilor mai sus menţionate şi acordul ca datele personale să fie folosite de către firma proprietară a site-ului în scopuri de marketing.

 

6. MODIFICAREA SERVICIULUI

Administratorii acestui site îşi rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe, temporar sau permanent, serviciile puse la dispoziţie (în totalitate sau parţial). În acest caz, administratorii nu sunt răspunzatori pentru vreo modificare, suspendare sau întrerupere a accesului la site şi la serviciile disponibile prin intermediul site-ului.

 

7. RĂSPUNDERE

Utilizatorul declară în mod expres că acceptă următoarele condiţii:

1. Utilizarea serviciilor puse la dispoziţie pe site se face pe propria răspundere.

2. Administratorul www.topday.ro nu oferă nicio garanţie că:

a) serviciile împlinesc toate cerinţele utilizatorilor;

b) serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori.

 

8. NOTIFICĂRI ŞI COMUNICĂRI

Notificările/comunicările adresate utilizatorilor vor fi făcute pe cale electronică, prin e-mail. Administratorii www.topday.ro pot face notificări privind schimbarea Termenilor de Utilizare sau alte chestiuni prin afişarea de înştiinţări către utilizatori, în mod general, pe site.

 

9. FORŢA MAJORĂ

www.topday.ro nu este obligat să respecte obligaţiile prevăzute în Termenii de Utilizare, în cazurile unor împrejurări care scapă de sub control, incluzând, dar fără a se limita la evenimente fortuite, condiţii meteorologice nefavorabile, alte acţiuni sau inacţiuni de care administratorii site-ului nu sunt responsabili.

 

10. LEGEA APLICABILĂ

Prin accesarea acestui site web, Utilizatorul acceptă că acest contract şi orice dispută legată de el sunt guvernate şi interpretate în concordanţă cu legile române, iar Utilizatorul admite să se supună jurisdicţiei exclusive a instanţelor judecătoreşti române competente.

 

11. CLAUZA FINALĂ

Termenii şi condiţiile de Utilizare reprezintă acordul părţilor şi reglementează accesul Utilizatorilor la conţinutul şi serviciile oferite pe www.topday.ro. În cazul în care, ulterior lansării site-ului, vor fi implementate servicii suplimentare puse la dispoziţie pe site, aceste servicii vor fi supuse aceloraşi reguli şi condiţii cuprinse în prezentele clauze, în cazul în care acestea nu vor beneficia de condiţii distincte.

Prin accesarea şi înscrierea datelor dvs. pe acest site acceptaţi condiţiile de mai sus şi sunteţi de acord că acestea au valoarea unui contract, acceptat în mod tacit, între utilizator şi deţinătorul site-ului. În cazul în care nu doriţi să fiţi angajat şi să respectaţi regulile descrise mai sus, vă rugăm să nu folosiţi serviciile puse la dispoziţie pe acest site.